Clavichord

 - Steg


 

Home >> Resources >> Lindholm >> Analyser >> Steg >> Stegstiftlinje >> Större modellen


Stegstiftlinje

Större modellen

Eftersom omfånget är större än för standardmodellen behöver steget förlängas. Diskantkröken är likadan som i standardmodellen. Eftersom sexoktaversmodellen är inte bara längre utan också bredare än standardmodellen behöver baskröken vara större.

En tänkt konstruktionslinje går från lägsta basstiftet och tangerar diskantkröken. Avståndet A utefter konstruktionslinjen markeras, likaså avståndet B vinkelrätt mot konstruktionslinjen vid basstiftet. Däremellan ritsas en linje som bestämmer den raka delen av steget. På denna linje markeras en punkt på avståndet C från lägsta basstiftet. Punkten används senare för uppritningen av basellipsen. Måtten A, B och C varierar något.

 
A
B
C
Lindholm 1795
32 3/4
3 1/2
6
Lindholm & Söderström 1803
32 5/8
3 1/4
5 1/2
Lindholm & Söderström 1809
32 5/8
3 3/8
5 5/8

En punkt 1 3/4 från linjekorsningen är startpunkt för diskantellipsen.Ytterligare 2 1/4" utefter konstruktionslinjen mäts det vinkelräta avståndet 3 1/8", som ger medelpunkten för diskantcirkeln.

En mall med två stift på brännpunktsavstånd används för att rita ellipserna. Om ritsnålen sträcker en trådslinga så att den ligger an mot stiften i brännpunkterna och slingan hela tiden hålls sträckt när nålen förs runt ritas ellipsen. Stiftavstånd och trådslingelängd bestämmer ellipsformen.

Diskanten har samma mått som standardmodellen. Mallstiftavståndet i diskantellipsen är följaktligen 7" och trådslingan 14 1/2".Cirkelradien är 2 5/8"..

Översta diskanten lämnar cirkeln och viker av mot baksargen. De tidiga klavikorden (X5742 och S1795) följer liksom standardmodellen en cirkel, de senare tycks snarare ha stiften i en rät linje.

 

 

Avståndet mellan mallstiften i basellipsen är 5". Trådslingans längd är 17". Det betyder att ellipsformen är densamma som i standardmodellen före 1800. Eftersom baskröken är större behövs en förlängning. Detta har gjorts olika före och efter 1800.

Baskröken före 1800

Ellipsen startar, som i standardmodellen, vid den raka steglinjen och har förlängts till basstiftet.med en rät linje vinkelrät mot den längre ellipsaxeln.

 

Baskröken efter 1800

Ellipsspetsen sätts, liksom i standardmodellen, vid basstiftet med ellipsen lagd så att ellipslinjen efter 5" möter C-linjen. Förlängningen till den raka steglinjen görs i en mjuk båge till en punkt 4 1/2" från C-linjen.