Clavichord

 - Steg


 

Home >> Resources >> Lindholm >> Analyser >> StegN53988

 

Lindholms 8-fots-steg är S-formade, med bas- och diskantkröken förenade av en rät linje. Stegstiftlinjen är närmast identisk för instrument av samma modell, medan t.ex. höjd och bredd kan variera.

Stegets form, stegstiftens positioner och stegets placering på resonansbottnen bestämmer de klingande stränglängderna. Allt detta måste därför planeras noga för att ge instrumentet den avsedda mensuren. Blir den klingande delen av strängen för lång kan inte instrumentet stämmas upp till önskad tonhöjd utan att strängen brister. Blir den för kort försämras tonens klang och styrka.

Stegstiftlinjen har konstruerats med hjälp av två ellipser, en cirkel och räta linjer. Utefter stegstiftlinjen har sedan stiften markerats med mått. Det är möjligt att i detalj rekonstruera både hur linjen ritats och hur stiftpositionerna markerats.

Stegen har sågats ut från en bokträplatta, där nya bitar har kunnat limmas på vartefter. Fiberriktningen i stegen är därför densamma från bas till diskant och oftast ungefär densamma som riktningen hos den konstruktionslinje som beskrivs vid konstruktionen av stegstiftlinjen. Några instrument (N191234 från 1807, M756 från 1808) har en något brantare fiberriktning, vilket kan ses som en följd av att stegen vartefter vrids på träplattan eftersom de är bredare i basen än i diskanten.

Konstruktion av stegstiftlinjen

Konstruktion av stegstiftpositioner

Bestämning av stegets resonansbottenposition

Stegslut: bilder och mått