Clavichord

 - Steg


 

Home >> Resources >> Lindholm >> Analyser >> Steg >> Stegstiftlinje


Stegstiftlinje

Lindholms steg har konstruerats med en ellipsformad baskrök, en rak del och en diskantkrök som först följer en ellips för att sedan övergå till en cirkel. En ellips kan enkelt konstrueras med hjälp av en träplatta med två stift och en trådslinga runt stiften. Om en ritsnål sträcker slingan och förs runt ritas en ellips. Ellipsformen bestäms av avståndet mellan stiften och trådslingans längd.
För att kunna få de önskade stränglängderna måste både stegformen och stiftningen bestämmas mycket noga. När modellen en gång planerades kunde rimliga positioner för c1-c2-c3-a3-tonernas anhängningsstift, tangentbleck och stegstift prövas för att ge de avsedda klingande stränglängderna. En lämplig diskantkröklinje kunde sedan konstrueras utifrån de givna c-tonerna. Måtten för den cirkel och den ellips som ger denna form kunde nu bestämmas. Basdelen får anpassa sig till det tillgängliga utrymmet och så att steget omges av tillräckligt stor fri resonansbottenyta. Det betyder att diskantdelen kan vara lika för alla modellerna, medan basdelen varierar mellan standardmodellen och den mindre och den större modellen. Standardmodellens konstruktion har varit utgångspunkten också för de övriga modellerna, vilket framgår av beskrivningarna nedan.

Standardmodellen

En tänkt konstruktionslinje går från lägsta basstiftet och tangerar diskantkröken. Avståndet 29" utefter konstruktionslinjen markeras, likaså avståndet 2 3/8" vinkelrätt mot konstruktionslinjen vid basstiftet. Däremellan ritsas en linje som bestämmer den raka delen av steget.

En punkt 1 3/4 från linjekorsningen är startpunkt för diskantellipsen.Ytterligare 2 1/4" utefter konstruktionslinjen mäts det vinkelräta avståndet 3 1/8", som ger medelpunkten för diskantcirkeln.

En mall har använts för basellipsen, en annan för diskantellipsen. Avståndet mellan mallstiften i basellipsen är 5" och trådslingans längd 17" för standardklavikorden före 1800. Efter 1800 har stiftavståndet ändrats till 6" och trådslingans längd till 18".

Mallstiftavståndet i diskantellipsen är 7" och trådslingan 14 1/2". Cirkelradien är 2 5/8"..

I modell med omfång upp till c4 lämnar översta diskanten cirkeln och viker av mot baksargen. Avvikelsen på de tidigare instrumenten följer en kurva och det är rimligt att tro att den utgörs av en cirkel med samma radie som diskantcirkeln och med medelpunkten på andra sidan steget. Det har varit enkelt att ritsa diskantkröken med passare fram till den markerade punkten, lägga en linjal mot passarbenen, vrida passaren 180 grader till medelpunkten för den nya cirkeln och ritsa återsoden.

I de senare instrumenten följer den översta diskanten en vidare kurva eller en rät linje..

Den mindre och den större modellen utgår från standardmodellens konstruktion, bibehåller diskanten, men förändrar basdelen.

Mindre modellens stegkonstruktion

Större modellens stegkonstruktion