Clavichord

 - Tangentstyrning


 

Home >> Resources >> Lindholm >> Analyser >> Tangentstyrning >> Större modellen >> Detaljtabell


Större modellen

Detaljtabell

Tabellens instrument: X5742, S1795, M3440, X5779, X5536

kolumn beskrivning
1 stiftnummer
2 tonnamn
3 tum-mått för 3-grupp
4 tum-mått för 6-grupp
5 tum-mått för 12-grupp
6 antal sextondelar i 3-gruppen
7 antal sextondelar i 6-gruppen
8 instrument
1
2
3
4
5
6
7
8
1
C1
 
 
 
 
 
 
 
11/16
 
 
 
 
 
S1795
 
5/8
 
 
 
 
 
X5742, M3440, X5779
 
9/16
 
 
 
 
 
X5536
1
C1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 13/16
 
 
61
X5742
 
 
 
3 3/4
 
 
60
S1795, M3440, X5779, X5536
 
F#1
 
 
7 1/2
 
 
 
 
 
 
3 3/4
 
 
60
 
13
C
 
 
 
 
 
 
 
 

1 15/16

 
 

31

 
X5779
 
 
1 7/8
 
 
30
 
X5742, S1795, M3440, X5536
 
D#
 
3 9/16
 
 
57
 
 
 
1 3/4
 
 
28
 
 
 
F#
 
 
7
 
 
 
 
 
 

3 7/16

 
 

55

S1795, M3440
 
 
 
3 3/8
 
 
54
X5742, X5779, X5536
25
c
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 1/2
 
 
56
M3440
 
 
 
3 15/32
 
 
55.5
X5742, X5779, X5536
 
 
 
3 7/16
 
 
55
 
 
f#
 
 
6 3/4
 
 
 
 
 
 

3 3/8

 
 

54

M3440
 
 
 
3 11/32
 
 
53.5
S1795, X5536
 
 
 
3 5/16
 
 
53
X5779
 
 
 
3 1/4
 
 
52
X5742
37
c1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 5/16
 
 
53
 
 
f#1
 
 
6 1/2
 
 
 
 
 
 
3 3/16
 
 
51
 
49
c2
 
 
 
 
 
 
 
 
1 1/2
 
 
24
 
 
 
d#2
 
2 7/8
 
 
46
 
 
 
1 3/8

 
22
 
 
 
f#2
 
 
5 3/8
 
 
 
 
 
1 3/8
 
 
22
 
 
 
a2
 
2 1/2
 
 
40
 
 
 

1 3/16

 
 

19

 

X5742

 
 
1 1/8
 
 
18
 
S1795, M3440, X5779, X5536
61
c3
 
 
 
 
 
 
 
 

1 1/8

 
 

18

 

S1795, M3440, X5779, X5536

 
 
1 1/16
 
 
17
 
X5742
 
d#3
 
2 3/16
 
 
35
 
 
 
1 1/16
 
 
17
 
 
 
f#3
 
 
4 1/8
 
 
 
 
 
1
 
 
16
 
 
 
a3
 
1 15/16
 
 
31
 
 
 

1


 

16

 

M3440

 
 
15/16
 
 
15
 
X5742, S1795, X5779, X5536
73
c4