Clavichord

 - Tangentstyrning


 

Home >> Resources >> Lindholm >> Analyser >> Tangentstyrning >> Större modellen


Större modellen

Tangenterna C-c4 följer samma mönster som i standardmodellen. I standardmodellen är lägsta kancellväggen 4 1/2" eller 4 3/4" från vänstersargens insida, i sexoktaversmodellen är lägsta tangentens högra kancellvägg 6 " från vänstersargens insida.

Att det är den högra väggen beror på att den fortsatta utmärkningen upp till c4 utgått från högerväggen. Dessutom kan då den vänstra väggen placeras intill den vänstra anhängningsstocken oberoende av bestämningen av de övriga positionerna.

Avståndet C1-C är 7 1/2", att jämföra med 7" för C-c.

Avståndet C1-c1 är alltid något större än 7 1/2" + 7" + 6 3/4". Avvikelsen fördelas på en, två eller alla tre oktaverna.

Tabellen visar en principversion. En detaljtabell med de olika instrumenten finns också.

kolumn beskrivning
1 stiftnummer
2 tonnamn
3 tum-mått för 3-grupp
4 tum-mått för 6-grupp
5 tum-mått för 12-grupp
6 antal sextondelar i 3-gruppen
7 antal sextondelar i 6-gruppen
1
2
3
4
5
6
7
1
C1
 
 
 
 
 
 
5/8
 
 
 
 
 
1
C1
 
 
 
 
 
 
 
 
3 3/4
 
 
60
 
F#1
 
 
7 1/2
 
 
 
 
 
3 3/4
 
 
60
13
C
 
 
 
 
 
 
 
1 13/16
 
 
29
 
 
D#
 
3 9/16
 
 
57
 
 
1 3/4
 
 
28
 
 
F#
 
 
7
 
 
 
 
 
3 7/16
 
 
55
25
c
 
 
 
 
 
 
 
 
3 7/16
 
 
55
 
f#
 
 
6 3/4
 
 
 
 
 
3 5/16
 
 
53
37
c1
 
 
 
 
 
 
 
 
3 5/16
 
 
53
 
f#1
 
 
6 1/2
 
 
 
 
 
3 3/16
 
 
51
49
c2
 
 
 
 
 
 
 
1 1/2
 
 
24
 
 
d#2
 
2 7/8
 
 
46
 
 
1 3/8

 
22
 
 
f#2
 
 
5 3/8
 
 
 
 
1 3/8
 
 
22
 
 
a2
 
2 1/2
 
 
40
 
 
1 1/8
 
 
18
 
61
c3
 
 
 
 
 
 
 
1 1/8
 
 
18
 
 
d#3
 
2 3/16
 
 
35
 
 
1 1/16
 
 
17
 
 
f#3
 
 
4 1/8
 
 
 
 
1
 
 
16
 
 
a3
 
1 15/16
 
 
31
 
 
15/16

 
15
 
73
c4