Clavichord

 - Tangentstyrning


 

Home >> Resources >> Lindholm >> Analyser >> Tangentstyrning


Tangenterna styrs i sidled av tunna vertikala trälister mellan tangenternas bakändar. Denna kancellstyrning var det system som användes på de svenska gustavianska klavikorden.

Tangentblecket, som slår an strängarna, utgör den ena ändpunkten för strängarnas klingande längd. Det är nedslaget rakt under sina strängar mitt i tangentens bakre raka del. Att bestämma kancellväggarnas positioner är alltså en viktig del av beräkningen av den avsedda mensuren för instrumentet. Utgångspunkter för de klingande stränglängderna har varit c1, c2, c3 och c4. När en ny modell har planerats har anhängningsstift, stegstift och tangentblecksposition för bortersta strängen i strängkoret för dessa toner bestämts. Delning av oktaverna har sedan gett de övriga positionerna. Resultatet blir tangentbredder som avtar mot diskanten. Nedanför c1 ökar tangentbredden något.

Lägsta kancellväggen är i standardmodellen 4 1/2" (före 1800) eller 4 3/4" (efter 1800) från vänstersargens insida. Högra kancellväggen för C är 9 1/2" resp. 9 3/4" från vänstersargens insida. Det ger ett kancellavstånd av drygt 5" för F1-C.

Avståndet c-c1 är oftast något större än 6 3/4". En trolig förklaring kan vara att basen upp till c bestämts från vänstersargen och diskanten från c1 och uppåt från dammen.

Avståndet c1-c4 är alltid mycket nära 16", och avståndet c1-c2 nära 6 1/2". De två resterande oktaverna är då 9 1/2", men delningen c2-c3 och c3-c4 kan variera.

För en nutida byggare som har en löpande produktion av klavikord i samma modell vore det naturligt att använda sig av en måttsticka för utmärkningen av kancellpositionerna. Det kan tyckas bekräftas av att likheterna mellan de upmätta instrumenten är stora. De små skillnader som ändå finns är dock av den art att det finns goda skäl till tvivel.

Den mindre modellen är som standardmodellen.

Den större modellen liknar standardmodellen med tillägg för det utökade basomfånget.

Tabellen visar en principversion. En detaljtabell med de olika instrumenten finns också. Detaljerna kan också studeras i applikationen Clavichord.

Tabell

Kolumn Beskrivning
1 stiftnummer
2 tonnamn
3 tum-mått för 3-grupp
4 tum-mått för 6-grupp
5 tum-mått för 12-grupp
6 antal sextondelar i 3-gruppen
7 antal sextondelar i 6-gruppen
1
2
3
4
5
6
7
1
F1
 
 
 
 
 
 
 

1 3/16

 
 
 
 
 
F#1
 
 
 
 
 
 
 
 
3 7/8
 
 
62
8
C
 
 
 
 
 
 
 

1 13/16

 
 
29
 
 
D#
 
3 9/16
 
 
57
 
 
1 3/4
 
 
28
 
 
F#
 
 
7
 
 
 
 
 

3 7/16

 
 
55
20
c
 
 
 
 
 
 
 
 
3 7/16
 
 
55
 
f#
 
 
6 3/4
 
 
 
 
 
3 5/16
 
 
53
32
c1
 
 
 
 
 
 
 
 
3 5/16
 
 
53
 
f#1
 
 
6 1/2
 
 
 
 
 
3 3/16
 
 
51
44
c2
 
 
 
 
 
 
 
1 1/2
 
 
24
 
 
d#2
 
2 7/8
 
 
46
 
 
1 3/8

 
22
 
 
f#2
 
 
5 3/8
 
 
 
 
1 3/8
 
 
22
 
 
a2
 
2 1/2
 
 
40
 
 
1 1/8
 
 
18
 
56
c3
 
 
 
 
 
 
 

1 1/8

 
 
18
 
 
d#3
 
2 3/16
 
 
35
 
 
1 1/16
 
 
17
 
 
f#3
 
 
4 1/8
 
 
 
 
1
 
 
16
 
 
a3
 
1 15/16
 
 
31
 
 
15/16

 
15
 
68
c4