Clavichord

 - Resonansbotten


 

Home >> Resources >> Lindholm >> Analyser >> Resonansbotten


8'-steget

Stegets position på resonansbotten bestämdes utifrån den valda mensurens klingande stränglängder. Troligen har c1-c2-c3-strängarna och lägsta bassträngen kontrollerats. När rätta positionen är funnen trycks steget mot resonansbotten och två positionsstift på stegets undersida gör hål i resonansbotten som senare kan användas för att fixera steget vid limningen.

Ribbor

På undersidan av resonansbotten limmades ett antal ribbor, som hos Lindholm alla är parallella med stegets huvudriktning. Ribborna har flera funktioner. De förhindrar att den tunna resonansbotten buktar för mycket under påverkan av strängspänning och väderförändringar och minskar risken för sprickbildning. De begränsar också rörligheten hos steget och resonansbotten, så att överföringen av strängvibrationerna sker på effektivaste sätt, och inte så snabbt att tonen dör ut för fort. Det kräver lagom avstånd mellan steget och de närmsta ribborna.

För att kunna bestämma ribbornas positioner måste stegets läge överföras till resonansbottens undersida. Det gjordes genom att sticka en nål genom botten på lämpliga ställen. Ett sådant är i stegets framkant där den raka delen övergår i diskantkröken, ett annat är i bakkanten där den raka delen övergår i baskröken. På undersidan kunde nu en passare ritsa en halvcirkel med radien 2 1/2-3 tum med hålen som centrum. Ytterligare ett hål stacks i framkanten mellan de två stegstiften för tonen A. Passarens radie utökades där med avståndet från A-hålet till konstruktionslinjen för steget. En linje kunde nu ritsas tangerande de två halvcirklarna. Ribban limmades med kanten mot steget i ritslinjen, parallellt med konstruktionslinjen. På andra sidan steget ritsades en liknande linje som tangent till halvcirkeln och parallell med den föregående ribban. Steget kom nu att befinna sig symmetriskt mellan de två ribborna, med lagom fri resonanbottenyta på sidorna.

Ytterligare ribbor utanför de föregående positionsbestämdes på liknande sätt med ena passarbenet mot de redan limmade ribborna. Ribbornas avstånd kan variera, men de är alltid parallella.

Ribban närmast framför steget har den dubbla funktionen att också utgöra fäste för 4'-anhängningsstiften. Därför måste ribbans läge överföras till resonansbottenöversidan. Det gjordes också med nålstick på var sin sida om ribban på två ställen. På ovansidan kunde sedan en linje för anhängningsstiften ritsas mitt emellan hålmarkeringarna.

Hål och ritslinjer kan vid noggrann inspektion upptäckas. Sargerna på ett klavikord (X5622) har lossnat från bottenplattan, vilket gjort det möjligt att granska resonansbottenundersidan. Att samma metod använts på övriga klavikord har sedan kunnat bekräftas med noggrann granskning.

4'-steget

4'-steget är placerat mellan de två främsta ribborna. Lägsta stegstiftet befinner sig ungefär mitt emellan ribborna. För att inte komma för nära dammen har diskantändan dragits mot anhängningsribban. I några tidiga klavikord har dessutom ändan vinklats för att inte hamna över dammen. Senare reducerades antalet 4'-strängar, troligen för att slippa problemet.

Stegstiften har placerats i steglinjen under 8'-strängarna för samma ton. Anhängningsstiften har placerats i ritslinjen på resonansbotten och så att strängen är ungefärligen parallell med framsargen..