Clavichord

 - Tangentstyrning


 

Home >> Resources >> Lindholm >> Analyser >> Tangentstyrning >> Frågor


Varför varierar ett av oktavavstånden?

Rimligtvis har det ingått i den ursprungliga planeringen att oktavavståndet c-c1 ska vara 6 3/4". Skälet till att det varierar och oftast är något större kan tänkas bero på att högra C-kancellen i standardmodellen placerats 9 1/2" (9 3/4" efter 1800) från vänstersargens insida och högra c-kancellen 7" därifrån. För sexoktaversinstrumenten har högra C1-kancellen planerats 6" från vänstersargens insida och högra c-kancellen 7 1/2" + 7" därifrån. Högsta diskantkancellen har placerats intill dammen och högra c1-kancellen 16" därifrån. Eftersom dammens position kan variera något kommer också avståndet c-c1 att göra det.

I klavikordet X5742 är det inte c-c1 som är buffertoktav utan C1-C, som är något större än 7 1/2".

Har måttsticka använts?

Trots att kancellpositionerna är nästan lika i klavikorden finns skillnader som antyder att de inte markerats efter måttsticka. Avvikelserna borde i så fall ha varit slumpmässiga, med en nästan identisk helhet. Visserligen kan man tänka sig att bara större mått, som hela eller halva oktaver markerats efter sticka, men där är variationerna små, men påtagliga. Olikheterna skulle kunna bero på att olika måttstickor fanns i verkstan, men det är svårt att se någon sådan konsekvens i olikheterna. Avståndet c1-c4 är alltid mycket nära 16" och oktaven c1-c2 mycket nära 6 1/2". Avståndet c2-c4 är alltså 9 1/2", där de två oktaverna kan vara delade i 5 3/8" och 4 1/8" eller ojämnare i t.ex. 5 7/16" och 4 1/16". Även underdelningen av oktaverna visar liknande olikheter.

Detta är ett starkt argument för att delningen gjorts med tumstock och inte med måttsticka. Det överensstämmer också med hur markeringen av anhängningsstift och stegstift har gjorts.