Clavichord

 - Invändningar


 

Home >> Resources >> Lindholm >> Invändningar >> Tummått


Tummått för konstruktion

Man måste skilja på mått som är fritt valda och mått som är en följd av delningstekniken.

I standardmodellen är avståndet mellan ytterstiften i anhängningsstiftens basparti 6 7/8". Oktaven F1-F, som är 3 1/2", har delats i 1 15/16" och 1 13/16". Om delarna varit 2" och 1 1/2" hade skillnaden blivit för stor, och strängavstånden hade inte blivit tillräckligt kontinuerligt avtagande.

Vid delningar måste inte en olikdelning göras med bestämda tummått. En likdelning kan t.ex. göras med en tendens mot olikdelning, så att den undre delen är aningen större än de övre.

Övergången mellan anhängningsstiftens bas- och diskantparti har i de tidigare klavikorden jämna tummått, men inte i M756 (1808) och SMF52 (1808). Övergången förändrades där när hela baspartiet flyttades framåt, medan diskanten fick vara kvar. Avståndet mellan c1 och c2 utökades då från 9 7/8" till 10". Avståndet mellan f och c1 blev alltså inte valt, utan en följd av hur f och c1 bestämdes.