Clavichord

 - Invändningar


 

Home >> Resources >> Lindholm >> Invändningar >> c-delning


Layout från c-toner

Mensurkurvornas diskantlutning sammanfaller övertygande med punkterna för c1, c2 och c3. Däremellan avviker den något både uppåt och neråt.

Vid analys av anhängningsstift och stegstift visar det sig att en delning utifrån c-toner ger en konsekvent indelning med enkla tumvärden.