Clavichord

 - Biografier


 

Home >> Resources >> Lindholm >> Biografier >> Lindholm


Pehr Lindholm (1741-1813)

Pehr Lindholm föddes 1741. Efter snickarutbildning arbetade han som gesäll hos instrumentmakarna Gottlieb Rosenau och Johan Broman. 1774 fick han privilegier på tillverkning av musikinstrument och startade som mästare egen verkstad samma år. 1800 ingick han kompanjonskap med svärsonen Henric Johan Söderström, som varade till 1809, då Söderström startade egen verkstad. Lindholm fortsatte att driva sin verkstad till sin död 1813 vid 72 års ålder.

Huvuddragen ovan är hämtade från Eva Helenius, Pehr Lindholm and the Swedish clavichord. Man and life, work and posterity (Clavichord International, Vol.13, Number 1, May 2009, s. 5-11). Där finns också mer detaljerade uppgifter om Lindholm, familjen, verkstaden och dem som arbetade där.