Clavichord

 - Mensurkurva


 

Home >> Resources >> Lindholm >> Analyser >> Steg >> Stegstiftpositioner >> Mensurkurva


Horisontell kurvlinje betyder halvering av den klingande stränglängden för oktav uppåt. Uppförsbacke åt höger betyder att högre oktavens stränglängd är något mer än hälften av den lägre.