Clavichord

 - Steg


 

Home >> Resources >> Lindholm >> Analyser >> Steg >> Stegstiftpositioner >> Mindre modellen


Stegstiftpositioner, mindre modellen

Det enda av de analyserade instrumenten i den mindre modellen är : L1791.

Den mindre modellen får en stegriktning som är betydligt brantare än i standardmodellen. Avståndet från gränsen mellan den raka delen och basellipsen till c1 blir då betydligt kortare, 13 3/4" istället för 23  3/8".

Vinkelbestämningen har trots detta gjorts likadant som i standardmodellen. Linjal-linjen genom lägsta stiftet har samma avstånd från c1-stiftet (7"), vilket innebär att linjalriktningen inte alls motsvarar strängriktningen.

Linjalriktningen hade i standardmodellen anpassats för att vinkelmåtten skulle ge enkla tum-mått utefter den raka stegdelen. Med några undantag, som motiveras nedan, är måtten för vinkelhaken förd utmed linjalen desamma som i standardmodellen. När nu steget har annan riktning blir måtten på steglinjen inte lika enkla, och har kanske inte använts vid stiftmarkeringen.

Diskantkröken

Eftersom en vinkling av steget gjorts ett par centimeter från c1 åt diskanthållet och c1 därför vridits bort något från diskantpartiet har vinkelavståndet mellan c1 och f#1 utökats från 1 1/16" till 1 1/8".

Diskantkröken omfattar tonerna c1-c2-c3-a3. Steglinjen upp till c2 följer ellipsen, för att därefter följa cirkeln.

Diskantdiagram

Raka delen

Raka stregdelen i mindre modellen omfattar tonerna A-c1. Bortre A-stiftet utgör gränsen mellan den raka delen och basellipsen, och bestämdes vid konstruktionen av stegstiftlinjen. Bortre c1-stiftet bestämdes med mått från A-stiftet (13 3/4").

Rakdiagram

Baskröken

Basellipsen i mindre modellen omfattar tonerna F1-A. I standardmodellen är det F1-F som ligger utefter ellipsen. Baskröken är här alltså något större.

Baskrökens vinkel mot strängarna är större än i standardmodellen. För att stiftavstånden i basen ska bli någorlunda oförändrade har vinkelavståndet för halva lägsta oktaven utökats något på bekostnad av andra halvan.

Basdiagram