Clavichord

 - Steg


 

Home >> Resources >> Lindholm >> Analyser >> Steg >> Placering


Stegets placering på resonansbottnen

Stiftavstånden har bestämts utifrån en linje som motsvarar den tänkta strängriktningen. Strängarna är inte parallella, och den riktning som tycks ha gällt är den för tonen c2.

Om konstruktionsvinkeln som använts vid stegstiftbestämningen vrids till denna riktning är stegets vinkel på resonansbottnen bestämd.
Sidledspositionen har troligen bestämts utifrån den valda mensurens stränglängd för tonen c2.

Strängriktningen i instrumentet behöver först definieras. Om en sträckt tråd tillfälligt fästes i bortre c2-anhängningsstiftet behöver då trådens vinkel mot långsargerna bestämmas. Stegets position utefter tråden måste sedan väljas så att den klingande stränglängden för c2-strängen motsvarar det önskade mensurmåttet.

En vinkelhake lagd mot baksargen mitt i c2-kancellen ger positionen för c2-tangentblecket i korsningen mellan tråd och vinkelhake. Detta är den ändpunkt som mensurmåttet kan tas från. Om detta mått är hypotenusan i en rätvinklig triangel med den långa kateten parallell med långsargerna kan strängvinkeln ha bestämts med ett mått på den kortare kateten. När trådriktningen definierats kan steget placeras så att c2-stegstiftet utgör den andra ändpunkten i mensurmåttet.

Stegets basända vrids sedan med c2-stiftet som vridpunkt så att basstiftets avstånd till tråden mätt vinkelrätt mot konstruktionslinjen blir detsamma som använts vid bestämningen av stegstiftpositionerna.

Stegets position är nu den önskade, och positionsstift på stegets undersida kan tryckas ner i det mjuka resonansbottenträet. Vid limningen får stiften leta sig fram till hålen och göra att steget kommer i rätt position utan att glida under presstrycket.

Mensurmåttet för bortre c2-strängen har inte alltid varit detsamma. De tidiga klavikorden har en längd av 13 tum, i senare instrument är den något kortare. Möjligen beror förändringen på en anpassning till högre tonhöjd.