Clavichord

 - Steg


 

Home >> Resources >> Lindholm >> Analyser >> Steg >> Stegstiftlinje >> Mindre modellen


Stegstiftlinje

Mindre modellen

Eftersom instrumentet är kortare än standardmodellen behöver steget förkortas och den raka delen med baskröken vinklas om i korsningen mellan den räta stiftlinjen och en konstruktionslinje från basstiftet . Diskantkröken behöver vara likadan som i standardmodellen för att ge rätt klingande stränglängder. Därför används standardmodellens konstruktionslinjer (gröna) för att konstruera diskantkröken.

På konstruktionslinjen markeras avståndet 20" från lägsta basstiftet, likaså avståndet 3" vinkelrätt mot konstruktionslinjen vid basstiftet. Däremellan ritsas en linje som bestämmer den raka delen av steget. Den gröna standardkonstruktionslinjen går genom linjekorsningen och en punkt 2" från basstiftet på vinkellinjen.

En punkt 1 3/4 från linjekorsningen och utefter standardmodellens gröna konstruktionslinje är startpunkt för diskantellipsen.Ytterligare 2 1/4" utefter linjen mäts det vinkelräta avståndet 3 1/8", som ger medelpunkten för diskantcirkeln.

En mall med två stift på brännpunktsavstånd kan användas för att rita en ellips. Om ritsnålen sträcker en trådslinga så att den ligger an mot stiften i brännpunkterna och slingan hela tiden hålls sträckt när nålen förs runt ritas ellipsen. Stiftavstånd och trådslingelängd bestämmer ellipsformen.

Avståndet mellan mallstiften i basellipsen är 5". Trådslingans längd är 17". Som i standardmodellen placeras mallen så att 5-tumsavståndet på mallen sammanfaller med punkten där baskröken lämnar den raka steglinjen. Mallen vrids så att ellipsen träffar basstiftet.

Diskanten har samma mått som standardmodellen. Mallstiftavståndet i diskantellipsen är följaktligen 7" och trådslingan 14 1/2". Cirkelradien är 2 5/8".