Clavichord

 - Steg


 

Home >> Resources >> Lindholm >> Analyser >> Steg >> Stegstiftlinje >> Mallar


Mallar

En ellipsmall kan bestå av en träplatta med två stift och trådslinga lagd runt stiften.

Avståndet mellan ytterpunkterna i den del av ellipskurvan som används för baskröken är 5", med start i ellips-spetsen. På mallen markeras den med en rät linje genom ellipsens brännpunkter, som också är stiftpositionerna. Avslutningen 5" från spetsen kan markeras med ett streck.
I standardmodellen har basellipsmallen lagts med ellips-spetsen mot lägsta basstegstiftet och med mallen vriden så att markeringen för avslutningen tangerar den räta stiftlinjen.

Troligen har mallens ellipsform sågats ut enbart vid den del av ellipsen som används vid stegritsningen.

När baskröken utvidgades för den mindre och den större modellen kunde förlängningen markeras på mallen. Det fanns ingen anledning att denna fortsättning skulle fortsätta att följa ellipsen, så den raka kanten på mallen kunde behållas.

Diskantmallen placeras så att nederkanten löper utefter konstruktionslinjen med mittlinjen vid markeringen för ellipsstarten på konstruktionslinjen. Avslutningen blir där ellipsen möter cirkeln. Möjligen har mallen också haft ett stift i cirkelmedelpunkten, med en trådslinga lång som dubbla radien.