Clavichord

 - Resonansbotten


 

Home >> Resources >> Lindholm >> Analyser >> Resonansbotten >> Granskning


Granskning för att finna hål

Hålen efter nålsticken genom resonansbotten är ofta mycket svårupptäckta. Släpljus eller belysning underifrån med släckt rumsbelysning har ibland avslöjat vad som annars varit osynligt. Hål som gjorts på bestämda ställen är naturligtvis lättare att finna än t.ex. hålen som på ovansidan ska visa var ribban för anhängningsstiften befinner sig, eftersom de kunde göras på valfria ställen utefter ribban. Hålen i stegkanten är ibland helt dolda av utträngt lim. Ett klavikord (X4003) visar att det kunde vara svårt att se hålen även i verkstaden. Den som drog ritslinjen tog miste på hålen och drog linjen i fel riktning. Misstaget upptäcktes och i förskräckelsen lämnade ritsnålen linjalen, troligen åtföljd av ett för tiden lämpligt kraftuttryck. Den korrekta linjen kunde sen dras.

Ritsningarna på undersidan kan ses med inspektionskamera som sticks in genom hålen i dammen. Noggranna mätningar är däremot svårt att göra. På många instrument har ribbpositionerna kunnat mätas, och på så sätt har radierna för halvcirklarna kunnat uppskattas.