Clavichord

 - Tangentstyrning


 

Home >> Resources >> Lindholm >> Analyser >> Tangentstyrning >> Detaljtabell


Detaljtabell

Standardmodellen

Tabellens instrument: N53988, M28, L1791, X5622, G1799, X5823, N191234, M756, SMF52, X4003

kolumn beskrivning
1 stiftnummer
2 tonnamn
3 tum-mått för 3-grupp (C-D#-F#-A-C)
4 tum-mått för 6-grupp (C-F#-C)
5 tum-mått för 12-grupp (C-C)
6 antal sextondelar i 3-gruppen
7 antal sextondelar i 6-gruppen
8 instrument
1 2 3 4 5 6 7 8
1 F1            
   

1 3/16

        N53988, M28, L1791, X5622, G1799, N191234
    1 1/4         X5823, M756, SMF52, X4003
  F#1            
      3 3/4
    60 N191234
      3 13/16     61 L1791, G1799, X5823, M756, X4003
      3 7/8     62 N53988, M28, X5622, SMF52
8 C            
    1 13/16
    29
  N53988, M28, X5622, G1799, X5823, M756
    1 7/8     30   L1791, N191234, SMF52, X4003
  D#   3 9/16     57  
    1 11/16
    27
  N191234, SMF52, X4003
    1 3/4     28   N53988, M28, L1791, X5622, G1799, X5823, M756
  F#     7      
     

3 7/16

    55  
20 c            
      3 7/16
    55
N53988, M28, L1791, X5622, X5823, M756, X4003
      3 1/2     56 G1799, N191234, SMF52
  f#     6 3/4      
      3 5/16
    53
N53988, N191234, SMF52
      3 11/32     53.5 M28, L1791, X5622, G1799, X5823, M756, X4003
32 c1            
      3 5/16
    53  
  f#1     6 1/2      
      3 3/16     51  
44 c2            
    1 1/2     24    
  d#2   2 7/8     46  
    1 3/8
  22    
  f#2     5 3/8      
    1 3/8     22    
  a2   2 1/2     40  
    1 3/16
    19
  L1791, X5823, M756, SMF52
    1 1/8     18   N53988, M28, X5622, G1799, N191234, X4003
56 c3            
    1 1/8
    18
  N53988, M28, X5622, G1799, N191234, SMF52, X4003
    1 1/16     17   L1791, X5823, M756
  d#3   2 3/16     35  
    1 1/16
    17   N52988, L1791, X5622, G1799, X5823, N191234, M756, X4003
    1     16   M28, SMF52
  f#3     4 1/8      
    1
    16
  N52988, L1791, X5622, G1799, X5823, N191234, M756, SMF52, X4003
    15/16     15   M28
  a3   2
    32
N191234, M756
      1 15/16     31 N53988, X5622, G1799, X5823, SMF52, X4003
    1

  16
  N191234, M756
    15/16     15   N53988, X5622, G1799, X5823, SMF52, X4003
68 c4