Clavichord

 - Klaviatur


 

Home >> Resources >> Lindholm >> Analyser >> Klaviatur >> Metod


Praktisk delning

Varje undertangent är något mindre än en tum bred. Det går då att lägga tumstocken som hypotenusan i en rätvinklig triangel där hela klavplattebredden är ena kateten. Vinkeln väljs så att hypotenusan är så många hela tum som antalet undertangenter. En vinkelhake mot klavplattans framkant genom varje hel tum på tumstocken ger undertangentdelningen.