Clavichord

 - Klaviatur


 

Home >> Resources >> Lindholm >> Analyser >> Klaviatur


Tangentbredden framtill har bestämts så att femton tangentframplattor motsvarar 14".

Detta följer traditionen från Philip Jacob Speckens obundna standardmodell med omfånget C - d3. De totalt trettio undertangenterna där motsvarar 28". Uppdelningen av klavplattebredden i rätt antal undertangenter kan göras på ett enkelt sätt med hjälp av tumstock och vinkelhake .

För Lindholm-modellerna ger femton framplattor på 14" följande mått:

omfång
antal undertangenter
tum
mm
F1-a3
38
ca 35 7/16
877.5
F1-c4
40
37 1/3
923.7
C1-c4
43
ca 40 1/8
993.0