Clavichord

 - Anhängningsstift


 

Home >> Resources >> Lindholm >> Analyser >> AnhängningsstiftM28


Strängarna är fästade med öglor i anhängningsstiften, som är anordnade i fyrgrupper i ett basparti vid vänstersargen och i en diskantlinje utefter baksargen. Det första stiftet i varje basfyrgrupp ligger i en linje som är nära vinkelrät mot strängriktningen.
Konstruktionen av baslinjer och diskantlinje skiljer sig något mellan de olika modellerna och också mellan olika instrument av samma modell. Resulterande strängavstånd, som avtar från bas till diskant och som ger klingande stränglängder enligt den planerade mensuren, är dock ungefär lika för alla.

Det går att rekonstruera hur de olika versionerna har konstruerats. En detaljanalys visar hur det kan ha gått till.